Viscount International: the Art of Sound!

Onze toekomst

Viscount International SpA is een uniek voorbeeld van een ontwerp- en productiecentrum in Europa. Maar het uniek zijn berust niet alleen op vruchtbare technologische ontwikkelingen, maar ook op waarden en doelen die al ruim een eeuw lang worden nagestreefd door de familie Galanti en de medewerkers.

De sleutel tot onze uitdaging:

  • Voortdurende ontwikkeling van DSP-algoritmen
  • Technische innovatie
  • Integratie van bedrijfseigen en opensource-oplossingen
  • Onafhankelijke werkgroepen
  • Voldoen aan de behoeften van musici
  • Onze toekomst

Voortdurende ontwikkeling van DSP-algoritmen

Onze expertise op het gebied van DSP (digitale signaalverwerking) gaat veel verder dan de academische basiskennis. In de afgelopen decennia hebben we zelfstandig en in samenwerking met zeer gewaardeerde universitaire onderzoekscentra innovatieve hulpmiddelen en oplossingen ontwikkeld. Hierbij lag een sterke theoretische basis ten grondslag, omdat wetenschappelijke vooruitgang geen willekeurig proces moet zijn maar door kennis moet worden geleid.

Onze DSP-algoritmen dekken een grote reeks oplossingen: van een realistische pianoweergave tot nauwkeurige nagalm- en vertragingseffecten, van toonwielorgelemulatie tot verruimtelijkingseffecten, van efficiënt faselineair digitaal filteren tot snelle en nauwkeurige on-stage antifeedbacktechnieken. Al deze algoritmen zijn bedoeld voor uitgebreide toepassingen: van de nieuwste Pro Audio VERSE-luidsprekers tot de bekende klassieke orgels.

Technische innovatie

Waar anderen vertrouwen op algemene technologieën, die getest en alom gebruikt worden en met bekende beperkingen, durven wij het risico te nemen om te veranderen en experimenteren we met nieuwe technieken, die achteraf worden gekopieerd door anderen en die al snel state-of-the-art worden. Vanaf de eerste Galanti-accordeons tot de nieuwste physical modeling-techniek, die is terug te vinden in piano's, master keyboards en professionele audioapparatuur, hebben we voor nieuwe muzikale oplossingen gezorgd.

Integratie van bedrijfseigen en opensource-oplossingen

Decennia geleden had elk bedrijf zijn eigen technici en ontwerpers in dienst die als taak hadden om zelfstandig een instrument te ontwerpen. Intussen is de wereld veranderd. Tegenwoordig werken universiteiten en bedrijven samen aan een gemeenschappelijke visie, en vloeien het private en publieke domein in elkaar over voor een ruimere keuze aan alternatieven. De opensourcebeweging groeit voortdurend en vormt een nieuwe manier voor het ontwerpen van digitale hulpmiddelen en instrumenten. We omarmen de opensource-uitdaging, ontwikkelen deze verder en delen onze bijdrage daaraan.

Onafhankelijke werkgroepen

In de vroegere tijden werd Rome geregeerd door twee onafhankelijke consuls om een eerlijk bestuur en wederzijdse controle te garanderen. Onze productie-, ontwikkelings- en werkgroepen zijn onafhankelijk, zodat ze verschillende wegen kunnen volgen maar tegelijkertijd verantwoordelijk zijn voor elkaars werk om zo het beste uit al onze medewerkers te halen. Ons personeel is gemotiveerd en werkt in een prettige omgeving, en iedereen kent elkaar, net als in een grote familie.

Voldoen aan de behoeften van musici

Een muziekinstrument hoort niet te worden gemaakt om overdreven technologische innovaties te benadrukken. Een muziekinstrument is in de eerste plaats bedoeld om te bespelen. We geven om de behoeften van onze klanten, en onze musici zijn altijd in contact met musici en technici. Het is hun taak om voor een perfecte balans te zorgen tussen de echte behoeften van een musicus en de beste technologie die daarop aansluit. Verder wordt er veel aandacht besteed aan ergonomie, houtbewerking en aanraking. Op deze manier ontstaan instrumenten die elke speler tevreden stellen en waardoor deze kan genieten van zijn dagelijkse bezigheid: muziek.

Onze toekomst

De toekomst is voor iedereen onbekend, maar we hebben een droom die we sinds een eeuw dagelijks nastreven om zo onze doelen te bereiken. Ons bedrijf is niet uit op winst, maar op instrumenten. Onze waarden leiden ons bij deze dagelijkse uitdaging voor het realiseren van de beste instrumenten voor de musici van vandaag en morgen.